Skip to content

Sopimusratojen käyttö

HYVÄ AMMUNNAN HARRASTAJA!

Mynämäen Seudun Reserviläiset ry:n jäsenillä on oikeus ja mahdollisuus käyttää Huovinrinteen
sekä Raasin ampumaratoja. Käyttöoikeus on aina kun radat ovat vapaana muilta käyttäjiltä.
Ratojen ensisijainen käyttöoikeus on kuitenkin aina Puolustusvoimilla. MynRes:n jäsenillä ei ole
oikeutta tuoda vieraita ampumaan radoille.

 

PÄIVITTÄISET AMPUMA-AJAT

Raasissa on mahdollista ampua päivittäin maanantaista perjantaihin klo 07.00 – 22.00 välisinä
aikoina. Lauantaisin ammunta on sallittua klo 09.00 – 18.00 ja sunnuntaisin klo 12.00 – 18.00
väliseinä aikoina. Poikkeusluvalla, erillisellä anomuksella myös muut ampuma-ajat ovat
mahdollisia.
Säkylän Huovinrinteen ratojen käyttö on mahdollista kaikkina viikonpäivinä klo 07.00 – 22.00
välisenä aikana.
HUOM! ampumaratojen käyttö on kokonaan kielletty uudenvuodenpäivänä, pitkäperjantaina, 1. ja 2.
pääsiäispäivänä, juhannusaattona, juhannuspäivänä, loppiaisena, pyhäinpäivänä, jouluaattona ja
joulupäivänä, loppiaisena, vappuna, helatorstaina, helluntaina, itsenäisyyspäivänä ja Tapaninpäivänä.

KÄYTTÖVUOROT

Huovinrinteen ja Raasin ampumaratojen varaustilanteita voi tarkastella internetin välityksellä
nettiosoitteesta;
http://maavoimat.fi/porin-prikaati/tietoa-meista

TOIMINTA RAASIN JA HUOVINRINTEEN AMPUMARADOILLA

Ampumaratojen käyttäjän tulee AINA mennessä ja poistuttaessa ilmoittautua Porin prikaatin
kenttäjohtajalle, puh 0299 441935.
Luvan saatuasi voit aloittaa ammunnat Raasissa tai Säkylässä.
Ammunnan jälkeen muista ilmoittaa myös poistuminen rata-alueelta.
Radoilla tulee ennen ammuntaa tehdä johtosääntöjen edellyttämät valmistelut. Ratakohtaisesti
on nostettava ammunnasta varoittava punainen lippu ylös sekä kytkettävä päälle
varoitusvilkkuvalot ja ampumakatosten päädyistä tauluille johtavat tiet suljettava
tilapäispuomein. Taulut tulee sijoittaa aina niille varattuihin taulukehikoihin siten, että luodit
osuvat taustavalleihin. Ammunnoissa on noudatettava ratakohtaisia ohjeita ja määräyksiä sekä
ehdotonta siisteyttä. Ammunnan jälkeen on siivottava pois roskat, hylsyt ja käytetyt taulut sekä
muut mahdolliset roskat. Omat ammutut ja reikäiset hylkyyn menevät taulut on vietävä
ampumakatosten ulkopuolella oleviin isoihin roskasäiliöihin.
HUOM! Kivääriradalla ammutaan kiväärillä, pistoolilla pistooliradalla ja haulikolla haulikkoradalla.
Muista myös aina kuulonsuojaus!

TOIMINTA AMMUNNAN JÄLKEEN

Ammunnan jälkeen on ammuntojen päättymisestä ilmoitettava Porin prikaatin kenttäjohtajalle,
puh 0299 441935.

Mynämäen Seudun Reserviläisillä on kävijä- ja laukausseurantaa varten omat ratapostilaatikot
Säkylässä ja Raasissa. Omien harrastusmahdollisuuksiesi varmistamiseksi kirjaa aina ammunnan
jälkeen käyntisi Mynämäen Seudun Reserviläisillä ry:n ratapostilaatikossa olevaan vihkoon.
Säkylän Huovinrinteellä ratapostilaatikko sijaitsee 150 metrin radan takaseinässä, pistooliratojen
puoleisessa päädyssä, parkkipaikalla olevan varolipun kohdalla. Raasissa ratapostilaatikko
sijaitsee punaisen tauluvaraston (hiilikopin varaston) päätyoven vasemmalla puolen ja näkyy
tielle. Tauluvarasto sijaitsee 100 metriä ennen ampumaratoja, tien vasemmalla puolen. Varaston
kohdalla on myös hyvä pysäköintipaikka autoille.
Ratapostilaatikkomerkinnöistä lasketaan vuosittaiset käyttäjämäärät ja ratakohtaisesti ammutut
laukaukset. Kirjattuja tietoja voidaan käyttää myös hyödyksi kirjoitettaessa ammunnan
harrastaneisuustodistuksia.

VALVONTA RATA-ALUEILLA

Sotilaspoliisit voivat suorittaa ampumaradoilla henkilöllisyystarkastuksia. Varaudu todistamaan
henkilöllisyytesi sekä esittämään Mynämäen Seudun Reserviläiset yhdistyksen jäsenkortti, joka
vahvistaa maksetun jäsenmaksun. Tarkastustilanteessa henkilön tietoja verrataan Porin
prikaatin valvomossa olevaan jäsenluetteloon. Jäsenluettelo päivitetään seuran toimesta kerran
vuodessa ja toimitetaan Porin prikaatin valvomoon sekä harjoitusalueupseerille huhtikuun
aikana.
Muistakaa aina noudattaa ratakohtaisia ohjeita ja määräyksiä, jotta me kaikki voimme jatkaa
harrastusta varuskunnan radoilla.

Turvallisia ampumahetkiä!