Skip to content

Ampumaradan järjestyssäännöt

 

Ampumaradan pitäjä ja ampumarataluvan haltija on Mynämäen

seudun reserviläiset ry. Radan osoite on Roukkulintie 108, 23100 Mynämäki.

Karttakoordinaatit: 60° 39.59’N, 22°1.189’E

Ampumarata on käytettävissä harjoituksiin valoisaan aikaan

arkisin klo 9.00 – 21.00, lauantaina 9.00- 18.00 ja sunnuntaina klo 12.00 – 18.00.

Kaikkina kirkkopyhinä noudatetaan sunnuntain ammunta-aikoja. 

Muina aikoina käyttö on ehdottomasti kielletty. Yleisestä järjestyksestä radalla huolehtii yhdistyksen ratavastaava

Ari Kaskinen 040 5877615, jolle on pyydettäessä annettava selvitys oikeudestaan käyttää rataa.

Ampumaradalla saavat ulkopuolella varsinaisten kilpailujen harrastaa urheiluammuntaa yhdistyksen jäsenet, muut yksityiset henkilöt ja yhdistykset, joille Mynämäen Seudun Reserviläiset ry on antanut luvan.

 

 VAROTOIMENPITEET

1, Asiaton oleskelu ja liikkuminen ampumarata-alueella on kielletty

2. Radalla saa ampua vain sellaisella aseella, jolle asianomainen rata on tarkoitettu. Ehdottomasti kielletty kiväärikaliberisella sekä haulikolla ampuminen.

3. Aseen saa ladata vain ampumapaikalla ja rata-alueella liikuttaessa ase on aina pidettävä lataamattomana.

4. Ampumapaikalla aseen on aina osoitettava ampumasuuntaan eikä asetta saa käsitellä silloin kun ampumapaikan etupuolella on henkilöitä.

5. Radalla järjestettäville ampumakilpailuille ja -harjoituksille on nimettävä johtaja ja / tai valvojat.

6. Ampumakilpailujen ja -harjoitusten ajaksi tulee laittaa punainen lippu näkyviin.

7. Maalitaulujen sijoittaminen sekä ampuminen muualle kuin päätyvallin suuntaan on ehdottomasti kielletty.

8. Ammunta päihteiden vaikutuksen alaisena on ehdottomasti kielletty.

9. Radalla liikkuvien on tarkasti noudatettava annettuja ohjeita ja kieltoja. Jokainen radalla liikkuja ja radan käyttäjä on omalta osaltaan vastuussa omasta ja muiden turvallisuudesta sekä ampumatoiminnan jatkumisesta.

10 . Käyttäjän on noudatettava ratavastaavan määräystä keskeyttää turvallisuutta vaarantava, ampumarata luvan tai ilmoituksen perusteella annettujen ehtojen tai määräysten, taikka järjestyssääntöjen vastainen toiminta.

 YLEINEN SIISTEYS JA RADAN HUOLENPITO

11. Rata on ammunnan jälkeen siivottava. Ampumakilpailujen ja harjoitusten aikana kertyvä jäte on lajiteltava radoilla oleviin astioihin. Hylsyt on kerättävä radan hylsyastioihin. Huolehdi muutoinkin että rata jää jäljiltäsi moitteettomaan kuntoon.

12. Mahdolliset laiteviat ja ratarakenteiden vahingoittuminen on välittömästi ilmoitettava ratavastaavalle.

13. Radan teknisiä laitteita saavat asentaa, huoltaa tai muuntaa vain ne henkilöt jotka siihen on oikeutettu.

14. Kaikki radalla tapahtuva ilkivalta tai tahallinen vahingonteko ilmoitetaan aina viranomaisille.

15. Näiden sääntöjen rikkoja voidaan ratavastaavan tai muun valvojan toimesta poistaa rata-alueelta ja määrätä korvaamaan aiheuttamansa vahingon

16. Jokaisen ampujan ja muutoin rata-alueella olevan henkilön on noudatettava näiden järjestyssääntöjen lisäksi niitä ohjeita ja määräyksiä joita radan käytöstä ja siellä oleskelusta on annettu. Sen lisäksi on huolehdittava siitä, ettei vaaranna yleistä turvallisuutta, eikä aiheuta vahinkoa radalle tai muille radalla liikkuville.